Kalite Politikası

Kaliteli ürünler üretmek, bu ürünleri zamanında müşterilerimize teslim etmek, satış sonrası her türlü hizmeti sunmak ve en üst düzeyde müşteri tatminini sürekli gelişme prensibi içerisinde sağlamak.

Yukarıdaki faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için yetişmiş insan gücünü, ileri teknolojiyi ve ergonomic prensiplerini kullanmak ve sürekliliğini sağlamak üst yönetimle birlikte tüm çalışanlarımızın ortak sorumluluğudur.

Vizyon

Türk Savunma Sanayi tabanca üretiminde önemli bir yere sahip olan firmamızın vizyonu; silah sektöründe sürekli gelişim içinde olmak, değişen ve gelişen talepleri doğrultusunda ürünler üretmek ve böylece global rekabet ortamında ismi marka olarak anılan, özellikle tercih edilen ve aranılan lider bir kuruluş olmaktır.

Misyon

Bilgi ve deneyimi teknoloji ile birleştirmek, müşteri talepleri doğrultusunda Ar-Ge' ye dayalı ürünler tasarlamak, üretmek, sürekliliğini sağlamak, azami ölçüde Savunma sanayimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve uluslararası arenada daha fazla söz sahibi olmak.

Değerler

  • Müşteri memnuniyetini öncelikli işimiz olarak kabul etmek, ihtiyaç ve isteklerinin bir adım ilerisinde hizmet vermek,
  • Sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi destekleyerek yenilikçi ve dinamik olmak,
  • Zamanı ve kaynakları verimli kullanarak yüksek katma değer oluşturmak,
  • Çalışanlarımızın kişisel memnuniyetini sağlamak ve kendilerini geliştirmek için uygun yöntemler kullanmak,
  • Takım ruhunu benimseten, özendiren, verimliliği ve etkinliği arttıran çalışmalara yer vermek,
  • Yasalara ve kişilere saygılı, dürüst ve güvenilir olmak.
9 Farklı İlde Yer Alan TİSAŞ Teknik Servislerimizin Bilgileri